بسم الله الرحمن الرحيم 

تفسير نشان گلزار شهدا

اصل نشان در دو قسمت نمايانگر گلزار شهدا مي باشد: طرح و نوشته

كلمه گلزار شهدا خود گويا مي باشد و  اما طرح گل، تداعي گر نكاتي است كه به ترتیب توضيح داده مي شود:

یک منظور از طرح، نام مبارك الله مي باشد.

خط پيچيده بيانگر این آيه شريفه مي باشد:

لوگوی گلزار شهدا

 

"واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا"

"به ريسمان الهي چنگ بزنيد و متفرق نشويد"

شهدا با تمسك به اين آيه، گروه گروه از جان خود گذشتند و به خاطر حفظ دين و نظام مقدس اسلامي، وحدت انسجام ، آزادي و آزادگي مردم ايران عزيز، به فيض شهادت نايل گرديدند.

حرف ل كلمه گل، نشانگر حجرالاسود است. خداوند متعال شهيد را زنده و حاضر و ناظر مي داند تا حجتي باشد براي ما و بيعتي باشد در راه حفظ اعتقادات و آرمان ها. حجرالاسود بعد از هبوط حضرت آدم عليه السلام به زمين فرستاده شد تا يادآور بهشت خدا و بيعت بندگان با خدا باشد.

همچنين خط درهم پيچيده، نماد گل لاله مي باشد كه سمبل شهيد و شهادت است.

سركش هاي حرف گ از كلمه گل، به رنگ سبز و سرخ است، سرخ رنگ خون و نمادي از شهيد و رنگ سبز نمادي از رويش و رشد است.

سركش سرخ رنگ حرف گ از كلمه گل، همان كلمه شهيد است پس مي توانيم بخوانيم كه شهيد گل گلزار شهدا است.

اوج گرفتن به سوي حق تعالي: هر دو سركش حرف گ به سوي بالا و به صورت مواج بوده و در حركت است. يعني كسب معرفت از محيط گلزار شهدا ما را به سوي خدا رهنمون است و ما را به سمت رشد و بالندگي سوق ميدهد.

هر دو رنگ سبز و سرخ مي تواند نمادي از پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد.

در نگاهي ديگر، طرح نشانگر تداوم حضور مردم در گلزارهاي مطهر شهدا مي باشد كه بسيار مورد تاكيد حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) و حضرت آيت الله خامنه اي رهبر گرانقدر انقلاب اسلامي بوده و هست.

در يك نگاه هم، از دور گلي كه در اينجا تعبير شهيد دارد در گلستاني به نام گلزار شهدا جاي گرفته است و هم اينكه گلزار شهدا از وجود چنين عزيزاني بهره گرفته و به مكاني ارزشمند و معنوي تبديل گرديده است.

"شرف المکان بالمکین"

"اعتبار مکان ها به انسان هایی است كه در آن مي زيسته اند"

شادي روح شهدا صلوات

خالق اين اثر ارزشمند : استاد حاج عباس صالحي

برداشت و تفسير اثر از : خانم كيواني اصل